Gaýtadan işlenen poliester krep mata trikota dress köýnek mata blazer matasy

Gysga düşündiriş:

1000-2999mts 0003000mts
$ 2.2 / M. $ 1.85 / M.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Recycled polyester crepe fabric knit dress fabric blazer fabric (4)
Recycled polyester crepe fabric knit dress fabric blazer fabric (5)
Recycled polyester crepe fabric knit dress fabric blazer fabric (2)
Recycled polyester crepe fabric knit dress fabric blazer fabric (3)
Recycled polyester crepe fabric knit dress fabric blazer fabric (1)

Mata jikme-jiklikleri:

Makala No.:SX-ZF9446Üpjünçilik görnüşi:Sargyt etmek
Mata ady:Gaýtadan işlenen matalarNüplük sanlary:75D / 36FDTY; 75D / 36FDTY; 20DSP
Mata görnüşi:Trikota ..MOQ nusgasy:30m
Kompozisiýa:64% poliester gaýtadan işlemek33 poliester 3% spandexGurluşyň wagty:25 gün
Agramy:210G / SQMKöp MOQ:Reňk üçin 1000m; Sargyt üçin 3000m
Kesilýän giňlik:61 ”Köpçülikleýin wagt:45-50 gün, q'ta bagly
Boýag usuly:Bölek boýaldyGelip çykan ýurdy:Hytaý
Jemleýji:yzygiderli
Ahyrky ulanyş:Blazer, ýokarky, geýim we ş.m.

Önümiň parametrleri:

Hinguwmagyň ölçegli durnuklylygy+/- 5%Hinguwmak üçin reňk çaltlygy:3-4-nji synp
PH bahasy5.0-7.5Süpürmek üçin reňk çaltlygy:Gury: 4 Çyg: 3
Doldurma garşylygy:4-nji synp
Seresaplyk maslahaty:Maşynlary reňkler ýaly sowuk ýuwuň leumşak siklGerek bolanda diňe hlor däl akartma .Gury pes

Gerek bolsa demir sowadyň

 

Gaplamak we eltip bermek:

Gaplamak maglumatlary: awtoulag duralgasy

Port: Şanhaý

Gurşun wagty:

Mukdary (howlular)1 - 500501 - 30003001 - 10000> 10000
Est. Wagt (günler)455050Gepleşik geçirmek

Bu, “Repreve® Recycled Polyester” -i ulanyp, goşa trikota fabric mata. Şeýle hem, alyjynyň islegi boýunça ony beýleki üpjün edijilerden gaýtadan işlenen poliester edip üýtgedip bileris. Kompaniýamyzyň GRS şahadatnamasy bar. Gerek bolsa haryt iberilenden soň Söwda şahadatnamasyny berip bileris. Şeýle hem, gaýtadan işlenen poliesteriň göterimi Repreve® gaýtadan işlenen poliesteriň göterimi 30% -den ýokary bolsa ýa-da beýleki üpjün edijilerden gaýtadan işlenen poliesteriň ulanylmagy 50% -den ýokary bolsa, gaýtadan işlenen poliester asma belligini hödürläp bileris.

Düzülen krep ýüzi piliň derisine meňzeýär, arka tarapynda tekiz we tekiz. Şonuň üçin egin-eşigiň bahasyny tygşytlamak we geýmek üçin has amatly bolmak üçin erkin hatar bolup biler. Bu matanyň egriji we dokalýan görnüşi bar, ony blazer, geýim, hatda berk ýerleşdirmek üçinem gowy edýär.

Alyjynyň reňklerine gabat gelmek üçin boýap bilerdik. Boýag fabriklerindäki ähli sargytlary ýerine ýetirýän tejribeli adamlar bar we ähli harytlar iberilmezden ozal doly barlanar. Esasy synaglar üçin öz synag laboratoriýamyz bar. Gerek bolsa üçünji tarap synagy ýa-da gözden geçirmek hem guralyp bilner.

Aýallaryň dürli görnüşli matalaryny öndüriji hökmünde 14 ýyldan gowrak hünär tejribämiz bar. Güýçli gözleg we ösüş toparymyz bar. Hiliňizi wagtynda analiz edip, sitata berip bilerler, hatda islegleriňize görä dizaýn ýa-da hil düzedip bilerler. Hytaýyň dokma merkezleriniň biri bolan Keqiao şäheriniň golaýynda ýerleşýän zawodymyzyň töwereginde çig mal bilen üpjün edijiler köp. Zawodymyz Şanhaýdan gyssagly otly bilen bary-ýogy bir sagatlyk aralyk. Bize baryp görmek gaty amatly. Dünýä belli kompaniýalaryň köpüsi üçin ýokary hilli matalar bilen üpjün edýäris. Kiçijik synag buýrugy kabul edilip bilner. Mugt nusga bar. Biziň bahamyz ýerliklidir we her bir müşderi üçin ýokary hilli saklanýar.

Biziň üçin bir şans, ikimiz üçin has köp mümkinçilik.


 • Öňki:
 • Indiki:


 • Öňki:
 • Indiki:
 • GARŞY ÖNÜMLER

  Woven Twill fabric for fashion clothes Moda eşikleri üçin dokalan Twill matasy
  Fabric Manufacturing Woven Twill Fabric for clothing Mata öndürmek Egin-eşik üçin dokalan dokalan matalar
  Stripes Garment Stripe Combed Wool Polyester Blended Fabric Zolaklar Egin-eşik zolagy daralan ýüň poliester garylan mata
  Poly plaid fabric knit fabric outwear fabric Poli örtükli matalar trikota fabric matalar
  Polyester Rayon Textured woven fabric Poliester Reýon Dokma dokalan mata
  Sustainable Jersey fabric tops fabric dress fabric Durnukly Jersi matasy mata köýnek matasynyň üstünde
  TR Twill for pants and Blazer Balak we Blazer üçin TR Twill
  TR Twill for pants and Blazer Balak we Blazer üçin TR Twill
  Jersey fabric knit pants fabric tops fabric Jersi mata trikota ba balak mata üstündäki mata
  Polyester Rayon Double twill fabric Poliester Reýon goşa dokalan mata
  Habaryňyzy goýuň